KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 2011 - 2012 Öğretim Yılı 1. Yarıyıl (Güz) Ders Kayıtları

 (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Hariç)

1. KAYIT HAKKINDA   ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    

 

a.)2011-2012 Güz Dönemi Ders Yazılımları 20/09/2011  - 23/09/2011 24:00 tarihleri arasında   DERSE YAZILIM ARAYÜZÜNDEN  yapılacaktır.
b.) Interaktif Ders Kayıtları yapıldıktan sonra katkı paylarının T.C. Kimlik numarası ile Vakıflar Bankasına yatırılması gerekmektedir. Katkı payını yatırmayan öğrencilerin ders kayıtları geçersiz sayılacaktır.

2.) Ders Ekleme Çıkarma Tarihleri

26/09/2011 - 28/09/2011 tarihleri arasında Interaktif olarak yapılacaktır. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

3.) Çift Anadal/Yandal Ders Kayıtları

Bizzat ÖİDB'a yapılacaktır.

4. Ders Kayıtlarının Internetten İlanı, İtirazlar ve Düzeltmeler

 

a.) Tüm öğrenciler Interaktif olarak kayıt oldukları dersleri 29- 30 Eylül 2011 tarihleri arasında E-Öğrenci şifresi ile ÖĞRENCİ GİRİŞİ arayüzündeki Transkript bölümünden öğreneceklerdir.

 

b.) Öğrenciler yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını 30 Eylül 2011 tarihine kadar, Kanuni Kampüsünde öğrenim gören öğrenciler ÖİDB'na, Trabzon dışındaki öğrenciler ise ilgili bölümlere, matbu form ile başvuracaklardır.

 

c.) Derse yazılıma ilişkin herhangi bir itirazda bulunmayan öğrencilerin, Ders Kayıtları interaktif olarak yazıldıkları şekilde kesinlik kazanacaktır.

5. Genel Hükümler

 

a.) Yönetmelik gereği; öğrenciler, E-Öğrenci şifresini kullanarak yaptıkları Interaktif Ders Kayıt işlemlerinin tümünden sorumludurlar.

 

b.) Ön koşullu derslere yazılım yapılabilmesi için, ön koşul dersinden daha önce en az DC notu alınmış olması gerekmektedir.

 

c.) Öğrencilerin ders yazılımında 40 saat sınırlaması vardır. Ancak azami öğrenim süresinin son yılındaki öğrenciler (normal öğrenim süresi 2 yıl için 4.yılda, normal öğrenim süresi 4 yıl için 7.yılda, 5 yıl için 8. yılda bulunan) ve tüm derslerini aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek öğrenciler için bu sınırlama yoktur.

d. ) 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ve daha sonraki eğitim-öğretim yıllarında dördüncü yarıyılını tamamlayan ve genel not ortalaması 1,80 den küçük olan öğrenciler, üst yarıyıldan (3.sınıftan) ders alamayacaktır.

 

e.) Ders Kayıt esaslarına aykırı olarak işlem yaptığı tespit edilen öğrencinin söz konusu yazılımı iptal edilecektir.

f. ) Tekrara kalınan dersler ders kaydında silinebilecektir. Ancak öğrencilerin mezun olabilmeleri için sildikleri tekrar derslerini daha sonraki dönemlerde mutlaka aynı koduyla almaları zorunludur.

6. Ders Kaydı Yapmayacak ve Kaydı Geçersiz Olacak Öğrenciler

 

a.) Öğrenim ücretini/harcını ödemeyenler,

 

b.) Güz yarıyılı uzaklaştırma disiplin cezası alanlar,

7. KAYIT YAPARKEN  ░░░░░░░░░░░░░░░░   

 

a.)  Kayıt dönemi daha rahat geçirebilmek için kayıt programını gereksiz ve uzun süre meşgul etmemeye özen gösteriniz.

 

b.)  Kayıt programını sadece kayıt işlemi için kullanınız.

 

c.) Derse yazılım programı 15 dakika aktif olacaktır. Bu süre içerisinde işlemlerinizi bitirmelisiniz.

 

d.) İşlemlerinizin sonunda TERCİHLERİ KAYDET düğmesine tıklayınız. Aksi taktirde seçtiğiniz dersler kaydedilmeden programdan çıkmış olursunuz.

 

e.)  Ders Kayıt programını kullanırken birden fazla kayıt ekranı açmayınız.

 

f.)Birden fazla ekran açmanız ve bu ekranda derslerinizi kaydetmeye çalışmanız durumunda ders kaybına uğrayabilir, aldığınızı sandığınız ders/derslere kayıt yaptırmamış olabilirsiniz.

8. Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri

 

Derse yazılım yapıldıktan sonra alınan dersler ve yatırılacak ücretlerin miktarı ayrı bir ekranda görüntülenecektir. 6111 sayılı yasa gereği öğrencilerin ödemek zorunda oldukları katkı payları azami öğrenim süresi ve tekrar aldıkları derslere göre belirlenecektir. Öğrenciler kredi başına ücret ödemek zorunda oldukları dersleri almaları ve bırakmaları halinde yatırılacak ücret değişecektir. Öğrenciler tekrara kaldıkları dersleri kayıt esnasında silebileceklerdir. Katkı payını ödedikten sonra Ders ekleme ve çıkarma yapıldığında oluşan farklar da bankaya yatırabileceklerdir. Ders yazılımı kesinleştikten sonra varsa fazla yatırılan ücretlerin iadesi için ÖİDB’na dilekçe ile başvuracaklardır.

9. Ders Seçimi

 

2011-2012 Eğitim-öğretim yılında bölümlerin açtığı dersleri  DÖNEM DERSLERİ arayüzünden öğrenebilirsiniz.

10. Seçmeli Dersler

 

a.)  Bölüm Seçmeli derslerinde her ders için belirlenen kontenjan kadar yazılım yapılacaktır.

 

b.) Kontenjanı dolan seçmeli dersler ekranda görünmeyecektir.

 

c.) Tekrara kaldıkları başarısız seçmeli derslerini başka seçmeli ders ile değiştirmek isteyen öğrenciler; tekrar dersini silerek yeni seçmeli derslerine Interaktif olarak yazılacaklardır.

 

d.) Tekrara kaldıkları dersi silip başka ders ile değiştirenler, bundan vazgeçip eski derse yeniden yazılamazlar.

11. Tüm Öğrencilerin Dikkatine 

 

a.)  Bölümünüz ile ilgili duyuruları Ders Kayıt Programı içerisindeki Bölüm Duyuruları Arayüzünden öğrenebilirsiniz.

12. Hazırlık ve Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine 

 

a.)  Hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri güz yarıyılında ders kaydı yapmayacaklardır. İsteğe bağlı olan Beden Eğitimi veya Güzel Sanat derslerini almak isteyen öğrenciler ders yazılımı sayfasından ilgili dersleri kendileri seçeceklerdir. Bunun için 28 Eylül 2011 tarihine kadar interaktif olarak ders seçimi yapmanız gerekmektedir. İnteraktif işlemler için web şifresi kullanılacaktır.

13. İsteğe Bağlı Ders Alan Öğrencilerin Dikkatine 

 

a.)  İsteğe bağlı Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerini seçmiş öğrencilerimiz ilgili Bölüm Başkanlığına başvuracaklardır.

14. ENF Kodlu Ders Muafiyeti Sınavı  

 

a.)  Birinci sınıflarda zorunlu olarak okutulan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Temel Bilgisayar) dersinden muaf olmak isteyen öğrenciler için 28 Eylül 2011 tarihinde muafiyet sınavı yapılacaktır. Başvuru ve Detaylı Bilgiler